SJEL­DEN «LOOT»

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - « Loot » Og Gjenstander -

Gjen­stan­de­ne du fin­ner va­rie­rer fra kis­te til kis­te. Man­ge ting duk­ker opp i fle­re for­skjel­li­ge kis­ter, men her er de tin­ge­ne som KUN fin­nes i én spe­si­fikk kis­te: For­lat­te gru­ver: Skin­ner (van­li­ge, ak­ti­ve­rings, de­tek­tor og strøm­drev­ne), fak­ler, la­sur­stein Iglo­er: Gull­klum­per Smie: Ungt eike­tre Fest­nings­bi­blio­tek: Kom­pass, tomt kart, bok, pa­pir Fest­nings­at­ler: En­der-per­le Nether-fet­ning: Nether-vor­ter, tenn­stål, gull­s­verd, gull­bryst­pla­te Skogs­her­skaps­hus: Ring­brynje­bryst­pla­te, dia­mant­bryst­pla­te End-by: For­hek­set hak­ke/ spa­de/ sverd og alle mu­li­ge rust­nings­de­ler i bå­de jern og dia­mant Skips­vrak: TNT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.