TING DU IKKE KAN CRAF­TE

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - « Loot » Og Gjenstander -

De fles­te gjenstander i kis­ter kan opp­da­ges el­ler la­ges på and­re vis, men det fin­nes også ting som ikke kan craf­tes. Noen av dis­se tin­ge­ne kan du få tak i ved å fiske el­ler byt­te dem til deg, men mye fin­nes kun i kis­ter.

Det er først og fremst snakk om dis­se gjen­stan­de­ne: navne­skilt, sa­ler, ring­brynje­rust­ning, mu­sikk­ski­ver, for­hek­se­de gull­ep­ler og hes­te­rust­ning (i Ja­va Edition).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.