KAMPRÅD

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Vanlige Kamper -

Bruk «knock­back» til din for­del. Du kan bru­ke det­te for å dyt­te mober ut­for klip­per el­ler inn i lava, og det­te vil ska­de dem mer enn nor­malt.

Du kan dyt­te mober len­ger vekk ved å sprin­te før du an­gri­per.

En­kel­te kaste­gjen­stan­der, slik som egg og snø­bal­ler, ska­der ikke dem de tref­fer, men de vil dyt­te fien­der bak­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.