DIA­MAN­TÅ­RER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Årer -

Dia­man­ter bru­kes for å lage spil­lets kraf­tigs­te verk­tøy, vå­pen og de bes­te rust­nin­ge­ne, mens de er bå­de trei­ge­re og vans­ke­li­ge­re å for­hek­se enn gull.

Dia­man­tå­rer kan bare opp­da­ges i de 15 ne­ders­te la­ge­ne i spill­ver­de­nen, like i nær­he­ten av berg­grun­nen. De er ofte syn­li­ge i nær­he­ten av sto­re hu­ler el­ler un­der­jor­dis­ke lava­sjø­er.

Du må bru­ke en jern- el­ler dia­mant­hak­ke for å få tak i dia­man­ter, og da kan de bru­kes for å lage verk­tøy el­ler and­re gjenstander di­rek­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.