RØD­STEINS­ÅRER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Årer -

Rød­steins­støv bru­kes for å lage kom­plek­se ma­ski­ner og er der­med Mi­necrafts svar på strøm­led­nin­ger. Det­te ma­te­ria­let er også en vik­tig del av kom­pass og klok­ker.

Den­ne åren be­fin­ner seg blant ver­de­nens 16 ne­ders­te lag og kom­mer i grup­per på 4-8 blok­ker. De kan ut­vin­nes med jern- og dia­mant­hak­ker og vil ly­se når de slås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.