SMARAGDÅRER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Årer -

Det­te er den sjeld­nes­te åren i spil­let: Den fin­nes kun i ex­tre­me hills­bio­men, på det sam­me dyb­de­ni­vå­et som gullårer. Den­ne duk­ker hel­ler ikke opp i hope­tall, men har bare én blokk per funn.

For hver sma­rag­dåre du gra­ver ut med en jern- el­ler dia­mant­hak­ke, får du én sma­ragd som kan bru­kes i bytte­han­del med lands­by­bo­ere. Sma­rag­der kan ikke bru­kes til å lage verk­tøy, men du kan bru­ke ni for å lage en res­surs­blokk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.