NETHER-KVARTSÅRER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Årer -

Dis­se åre­ne duk­ker kun opp i Nether, men er til gjen­gjeld gans­ke enk­le å fin­ne. De duk­ker opp i klyn­ger på 4-10 blok­ker i nær­he­ten av Net­her­rack, så det er som re­gel plen­ty av Nether-kvarts over­alt. Det er den enes­te åren i Nether, og for å gra­ve den ut kan du bru­ke alle mu­li­ge hak­ker.

Nether-kvarts bru­kes for det mes­te i opp­skrif­ter som craf­ter rød­steins­me­ka­nis­mer, men de kan også slås sam­men med stein for å lage gra­nitt og dio­ritt ( el­ler en rek­ke and­re kvarts­blok­ker).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.