LASURSTEINÅRER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Årer -

La­sur­stein er en blå mi­ne­ral­type som kan bru­kes som farge­stoff, men det er også en vik­tig in­gre­di­ens når man skal for­hek­se noe.

Den­ne åren kan opp­da­ges mel­lom dyb­de­nivå 13 og 16 – du kan gra­ve den ut med en stein-, jern- el­ler dia­mant­hak­ke, og hver blokk gir fra seg 4-8 bi­ter når de knu­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.