END-POR­TA­LER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Portaler Og Andre Verdener -

End-por­ta­ler fin­nes kun i festninger og le­der rett til The End. Du kan ikke byg­ge dis­se por­ta­le­ne selv, men må i ste­det ak­ti­ve­re av­slåt­te por­ta­ler ved å fyl­le ram­me­ne de­res med en­der-øyne. Du tren­ger 12 øyne to­talt, men de fles­te ram­mer har et par øyne al­le­re­de på plass. Dis­se por­ta­le­ne fø­rer deg ikke hjem, så vær for­sik­tig!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.