UTGANGSPORTALER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Portaler Og Andre Verdener -

Utgangsportaler er det mot­sat­te av End-por­ta­ler og transpo­re­rer deg fra The End og til­ba­ke til ho­ved­ver­de­nen. Dess­ver­re er det kun én måte å ak­ti­ve­re dis­se: ved å dre­pe en­der-dra­gen. Når du bru­ker dis­se, vil du hav­ne der det sis­te «spawn»-punk­tet ditt var i ho­ved­ver­de­nen. Hel­dig­vis for­blir den­ne por­ta­len åpen i The End.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.