DØ­DEN

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Skade Og Død -

Når du går tom for helse, uan­sett år­sak, vil du dø – selv om man bare kan sul­te ihjel på de tøf­fes­te vans­ke­lig­hets­gra­de­ne. I and­re mo­du­ser vil man all­tid ha ett helse­po­eng, selv om man sul­ter.

Du mis­ter alle gjenstander du har med deg når du dør, in­klu­dert rust­nin­ger og klær du har på deg. Er du rask, kan du der­imot løpe til­ba­ke til åste­det og pluk­ke med deg god­sa­ke­ne før de for­svin­ner for godt.

De fles­te mo­du­ser lar deg dø så man­ge gan­ger du vil, men Hardco­re er et unn­tak: Her er døds­fall per­ma­nen­te, og da kan du bare be­sø­ke ver­de­nen din som en til­skuer ( el­ler et spø­kel­se om du vil).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.