HEM­ME­LIG­HE­TER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Reparering -

Du kan bru­ke am­bol­ter for å leg­ge til bok­for­hek­sel­ser til en gjen­stand. Hvis du «re­pa­re­rer» en gjen­stand ved hjelp av en for­hek­set bok, blir bo­ken øde­lagt og for­hek­sel­sen lagt til gjen­stan­den i ste­det. Hvis gjen­stan­den al­le­re­de har den sam­me for­hek­sel­sen, vil den nå et nytt nivå.

Am­bol­ter lar seg på­vir­ke av tyngde­kraf­ten, så du kan bru­ke dem i fel­ler og and­re me­ka­nis­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.