FOR­HEK­SE­DE BØ­KER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Bøker -

Det van­ligs­te bruks­om­rå­det for bø­ker er lag­ring av for­hek­sel­ser. For­hek­se­de bø­ker duk­ker opp i skatte­kis­ter, du kan byt­te dem til deg fra bi­blio­te­ka­rer og du kan til og med få tak i dem når du fisker!

Du kan også for­hek­se dine egne bø­ker: Et for­hek­sel­ses­bord tren­ger én bok, og der­et­ter kan du for­hek­se bø­ker di­rek­te ved å plas­se­re dem på bor­det og bru­ke la­sur­stein og er­fa­rings­po­eng.

For­hek­se­de bø­ker kan så kom­bi­ne­res med hver­and­re på en am­bolt for å øke ni­vå­et på for­hek­sel­sen – du kan også kom­bi­ne­re dem med gjenstander for å gi bort for­hek­sel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.