FOR­BE­RE­DEL­SER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Gårdsdrift -

Når du har av­lin­ger du kan plan­te, må du lage en li­ten åker. Craft en ljå og bruk den på jord­blok­ker for å gjø­re dem om til jord du kan plan­te ting i.

Hvis åke­ren tør­ker ut, vil den for­vand­les til­ba­ke til van­lig jord, så sørg for å ha vann­kil­der i nær­he­ten av åke­rene dine (in­nen en ra­di­us på fire blok­ker).

Merk deg også at hvis du hop­per el­ler lø­per på en åker, vil av­lin­ge­ne bli øde­lagt og jor­den for­vand­let til­ba­ke til van­lig jord. Det­te gjel­der også hvis mober gjør det sam­me!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.