PLANTING

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Gårdsdrift -

Når du er klar til å plan­te frø­ene dine, er det bare å bru­ke dem på jord­blok­ke­ne du har gjort kla­re. De vil vokse seg sto­re på tvers av fire uli­ke sta­di­er, før de til slutt er kla­re til å høs­tes.

Av­lin­ger vokser kun når lys­ni­vå­et i om­rå­det er på ni el­ler høy­ere, så hvis du vil at åke­rene dine skal fort­set­te å vokse på nat­ten, må de lys­set­tes med fak­ler og lam­per.

Du kan også for­vand­le bein til bein­mel og bru­ke dem på små plan­ter for å få dem til å gro ras­ke­re enn nor­malt.

Du kan høs­te av­lin­ge­ne dine når som helst, men hvis du ven­te til plan­ten er full­sten­dig ut­vokst, vil du få bed­re re­sul­ta­ter (i ste­det for bare det sam­me som du plan­tet).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.