FISK FOR­TE­RE

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Fisking -

Un­der nor­ma­le for­hold tar det alt fra fem til 45 se­kun­der å fan­ge noe. Lure-for­hek­sel­sen kan re­du­se­re det­te tal­let med fem se­kun­der for hvert nivå for­hek­sel­sen har. Hvis du fisker i vann som ikke er un­der åpen him­mel, tar det om­trent dob­belt så lang tid å få napp. Vente­ti­den blir re­du­sert med om­trent 20 pro­sent når det reg­ner, noe som be­tyr at du i gjen­nom­snitt fan­ger ting of­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.