DET­TE KAN DU FAN­GE

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Fisking -

Det fin­nes tre ty­per ting du kan fan­ge: fisker, skrot el­ler skat­ter.

Hvis du fan­ger 20 ting, vil du i gjen­nom­snitt få 17 fisker, 2 bi­ter skrot og én skatt.

Av fisken du fan­ger, vil 10-11 være rå torsk, 4-5 vil være rå laks og 2-3 vil være kule­fisk. Klovne­fisk er mer sjeld­ne – de duk­ker kun opp for hver fem­ti­en­de fisk du fan­ger.

Skrot kan være en bol­le, en ufor­hek­set fiske­stang, lær, lær­støv­ler, råt­tent kjøtt, en pin­ne, en vann­flas­ke, et bein, en blekk­pose el­ler en snuble­tråd­krok

Skat­ter vil være blant føl­gen­de: en for­hek­set bue, en for­hek­set bok, en for­hek­set fiske­stang, et navne­skilt, en sal, en vann­lil­je el­ler et nau­ti­lusskjell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.