HEM­ME­LIG­HE­TER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Fisking -

Luck of the Sea-for­hek­sel­sen gjør det litt mer sann­syn­lig at du fan­ger en skatt i ste­det for skrot el­ler fisker.

Hvis du kas­ter fiske­snø­ret ditt på bak­ken, vil fiske­stan­gen din mis­te to hold­bar­hets­po­eng, og hvis du får tak i en mob, vil den mis­te fem po­eng. Man kan der­imot bru­ke en fiske­stang til å ak­ti­ve­re fel­ler uten å stå i fare­so­nen selv.

Den sjeld­nes­te gjen­stan­den du kan få tak i er en an­nen fiske­stang. I gjen­nom­snitt vil man «fan­ge» én fiske­stang per 500 gan­ger. Den van­ligs­te fangs­ten er en van­lig fisk – den­ne vil du få tak i om­trent 51 av 100 gan­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.