Byt­ting

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Du kan byt­te med en­hver lands­by­boer du ikke har an­gre­pet el­ler gjort sin­na på and­re må­ter. Valu­ta­en det byt­tes med er sma­rag­der, en res­surs som bare fin­nes i ex­tre­me hills-bio­met. Du kan også få tak i sma­rag­der ved å sel­ge gjenstander til lands­by­bo­ere.

For å byt­te med en lands­by­boer må du gå bort til dem og tryk­ke på «use»-knap­pen. Bytte­skjer­men vil duk­ke opp, og det­te lar deg til­by det du vil byt­te bort. Hvis lands­by­bo­eren ak­sep­te­rer til­bu­det, vil de vise hva de har å by på. Du kan der­et­ter vel­ge om du vil god­ta bytte­han­de­len ved å ta gjen­stan­den el­ler sma­rag­de­ne.

Én måte å få tak i sjeld­ne gjenstander på er ved å byt­te med lands­by­bo­ere. Jo mer du byt­ter, jo bed­re ryk­te får du, og det­te gir deg til­gang på fle­re mu­li­ge bytte­hand­ler til en bil­li­ge­re pris.

Bytt sma­rag­der med lands­by­bo­ere

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.