Gårds­drift

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

For å lage en åker, må du en­ten plan­te frø el­ler and­re av­lin­ger. Her er det du kan så og hvor­dan du får det til å gro:

Hvete­frø: Frø­ene det er enk­lest å fin­ne – de duk­ker opp når du øde­leg­ger langt gress. Når du plan­ter dem, blir de til hve­te som så kan craf­tes til å bli en rek­ke and­re mat­ret­ter ( men ikke spi­ses selv).

Me­lon- og gress­kar­frø: Dis­se kan fin­nes i en­kel­te skatte­kis­ter, men de la­ges som re­gel ved å craf­te de fullt voks­ne ut­ga­ve­ne man fin­nes i ho­ved­ver­de­nen.

Gul­røt­ter og po­te­ter: Når du plan­ter dis­se gjen­stan­de­ne, vil de gro til plan­ter som kan gi deg fle­re av de sam­me av­lin­ge­ne. De fin­nes i kis­ter og en sjel­den gang får du dem fra mober, men det er enk­lest å ta dem fra lands­byer.

Rød­bet­frø: Du kan fin­ne rød­be­ter i lands­byer, mens frø­ene de­res kan opp­da­ges i skatte­kis­ter i for­lat­te gru­ver og fange­kjel­le­re.

Ka­kao­bel­ger: Dis­se «frø­ene» vokser kun på jun­gel­tre­stam­mer. De fin­nes man­ge ste­der i jun­ge­len og kan plan­tes vi­de­re på and­re jun­gel­trær ( også i and­re bio­mer). De kan ikke spi­ses i og for seg selv, men kan craf­tes til kjeks.

Jo mer tid du bru­ker i spil­let, jo mer selv­dre­ven bør mat­pro­duk­sjo­nen din bli. Det er ikke vits å løpe rundt å slak­te dyr for å skaf­fe deg mat når du kan gro din egen mat i bak­ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.