Tem­ming av dyr

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Pa­pe­gøy­er kom­mer i fem uli­ke far­ger og duk­ker kun opp i jun­gel­bio­met. Det er mu­lig å tem­me en ved å gi den frø – da vil den fly bak deg og ri på skul­de­ren din hvis du står stil­le. Du kan også få dem til set­te seg ned ved å klik­ke på dem.

Pa­pe­gøy­er kan ikke av­les, men bå­de vil­le og tam­me pa­pe­gøy­er vil dan­se hvis de hø­rer mu­sikk fra en juke­boks. De kan også her­me etter ly­de­ne til mober i nær­he­ten!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.