Grunn­leg­gen­de bygging

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Det er fle­re må­ter man kan byg­ge ba­sen sin på:

Over­fla­te: Finn en le­dig gress­plen og bruk det­te om­rå­det for å set­te sam­men ditt nye hjem, stein for stein. Det­te er den enk­les­te må­ten å byg­ge på, men også den mest sår­ba­re – mober kan jo skri­de rett opp til dø­ren din! Un­der­jor­disk: Grav ut din per­son­li­ge grot­te og bruk de tyk­ke veg­ge­ne for å be­skyt­te deg mot fa­rer. Det­te tar lang tid, først og fremst for­di du må knu­se man­ge blok­ker for å få plass til en hel base, og det er ald­ri godt å vite hva som skju­ler seg bak den nes­te stei­nen du øde­leg­ger.

Un­der­sjø­isk: La­ger du en base un­der vann vil du slip­pe unna stort sett alt som fin­nes av fien­der i Mi­necraft (selv om spil­let nå har fått drow­ned­skap­nin­ger som hol­der til på hav­bun­nen). Med det sagt: Det er vans­ke­lig å ta seg inn og ut, og hvis det går hull på ba­sen, kan det få ka­ta­stro­fa­le føl­ger!

Tre­hyt­te: De kre­ver mye ar­beid, men tre­hyt­ter er utro­lig tryg­ge – de fles­te mober kan ikke kom­me i nær­he­ten av deg OG du har et trygt sted å an­gri­pe fra! Dine størs­te pro­ble­mer er selve byg­gin­gen og det å kom­me seg inn og ut. Bran­ner er hel­ler ikke noe sær­lig – et lyn­ned­slag er alt som skal til!

Det førs­te du kom­mer til å byg­ge i Mi­necraft er ba­sen din. Hvis du over­levd i mer enn et spill­døgn, vet du an­ta­ge­lig al­le­re­de hvor­dan du skju­ler deg for mober, men hva slags ly er best?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.