Blok­ke­nes hem­me­lig­he­ter

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Til van­lig har grus en sjan­se på 10 pro­sent for å gi fra seg en flint­blokk når du gra­ver den ut. Grus som har blitt plas­sert av spil­le­ren vil der­imot all­tid gi fra seg grus! Du kan kom­bi­ne­re grus med jord for å lage grov jord, en blokk som hind­rer gress fra å spre seg. Du kan bru­ke en ljå for å fjer­ne gru­sen fra den gro­ve jor­den for å gjø­re blok­ken om til van­lig jord igjen.

Som de fles­te ting i Mi­necraft, har også blok­ker små hem­me­lig­he­ter som det utvil­somt er lurt å lære seg. Her er et li­te ut­valg for å kom­me i gang:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.