Sverd

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Ta­bel­len un­der for­tel­ler litt om de uli­ke sver­de­ne i spil­let og hvor mye ska­de de gjør. Dia­mant­sver­det er best, mens gull­s­ver­det er dår­ligst (selv om det er enk­lest å for­hek­se).

Når du hav­ner i kamp, er det en skik­ke­lig for­del å ha et or­dent­lig sverd på din side. Mi­necrafts sverd er enk­le å bru­ke og vel­dig nyt­ti­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.