Tre­for­ker

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Tre­for­ker kan svin­ges som sverd el­ler hol­des og kas­tes på sam­me måte som man sky­ter med pil og bue. I mot­set­ning til man­ge lang­dis­tanse­vå­pen, blir ikke tre­for­ken trei­ge­re i vann, så det er et yp­per­lig vå­pen for å stik­ke ned fisker el­ler drow­ned. For å få det­te vå­pe­net må du dre­pe en drow­ned som hol­der det: Hold­bar­hen vil da være 251 po­eng. Det mis­ter ett po­eng hver gang du an­gri­per, og du må pluk­ke det opp når du kas­ter det.

Det ny­es­te vå­pe­net i spil­let gjør det mer dø­de­lig un­der vann og lar deg bå­de an­gri­pe nært og fjernt. Bare husk å pluk­ke vå­pe­net med deg når du har kas­tet det!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.