Bryg­ging

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

For å be­gyn­ne bryg­gin­gen må du en­ten craf­te et bryg­geri­sett (ved hjelp av en bla­ze-stang og tre bro­steins­blok­ker) el­ler fin­ne et sett i en ig­lo­kjel­ler.

Du vil også tren­ge fle­re glass­flas­ker ( du kan craf­te tre flas­ker fra tre glass­blok­ker), en vann­kil­de (for å fyl­le flas­ke­ne med vann) og bla­ze-pul­ver som kan dri­ve pro­ses­sen. Du tren­ger også in­gre­di­en­se­ne dine!

Tryl­led­rik­ker lar deg opp­gra­de­re deg selv med mid­ler­ti­di­ge bo­nu­ser og per­ma­nen­te helse­ef­fek­ter. Uli­ke drik­ker kan ha bå­de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve ef­fek­ter dog, så vær for­sik­tig med hva du drik­ker!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.