Avan­ser­te tryl­led­rik­ker

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

For å lage en splash-drikk må du først og fremst fin­ne krutt. Du kan fin­ne det­te ved å dre­pe cre­epe­re, gha­s­ter og hek­ser – el­lers kan du fin­ne det inni man­ge for­skjel­li­ge skatte­kis­ter.

Når det­te er gjort, tren­ger du bare å fil­tre­re krut­tet inn i en ek­sis­te­ren­de tryl­led­rikk via et bryg­geri­sett. Husk at du tren­ger bla­ze-pul­ver for å gjø­re det­te!

Ved si­den av å la deg lage van­lig tryl­led­rik­ker, kan et bryg­geri­sett også la deg lage drik­ker som kan kas­tes på and­re mober og spil­le­re. Det er på tide å lære om splash- og li­ne­ring-drik­ker!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.