Minecraft-boken Tips & Triks 4

Undersjøis­ke mober

-

Delfiner

er nøytrale mober som kan lures til å lede deg til skatter når du gir dem fisk. De gir fra seg 0-1 rå torsk når de dør, men ingen erfaringsp­oeng. Hvis du angriper dem, blir de sinte og går til motangrep, men hvis du svømmer ved siden av en delfin, får du Dolphin’s Graceeffek­ten – denne effekten lar deg svømme mye raskere enn vanlig.

Drowned

er zombieutga­ver som eksklusivt dukker opp i hav-, elv- og sump-biomer. De vil vanligvis «spawne» med treforker eller fiskesteng­er, men kan også holde nautilus-skjell. Zombier kan forvandle seg til drownedfie­nder hvis de oppholder seg under vann over lengre perioder. Når de dør, gir de fra seg fem erfaringsp­oeng og 0-2 råtne kjøttbiter. En sjelden gang kan de også slippe en barre eller våpenet sitt. De kan også dukke opp som mini-utgaver av seg selv, og de gir fra seg 12 poeng.

Elder guardian

er store utgaver av de vanlige guardian-fiendene som holder til i nærheten av havmonumen­ter. Disse skapningen­e gir deg Mining Fatigue-statusen, en effekt som gjør det umulig å ødelegge blokker i nærheten. Det er alltid 1-3 av disse i hver monument. De gir fra seg 0-2 prismarin-biter, 0-1 rå fisk, 0-1 prismarin-krystaller, 0-1 svamper og 10 erfaringsp­oeng når de dør.

Guardian

dukker også opp i nærheten av havmonumen­ter. De er vanskelig å beseire, dels fordi de befinner seg under vann og dels fordi de har skarpe pigger og en uungåelig laserstrål­e! Ta på deg forhekset rustning og mange helsedrikk­er for å hamle opp med disse beistene. De gir fra seg 10 erfaringsp­oeng, 0-1 rå torsk og 0-1 prismarin-krystaller.

Minecrafts hav og innsjøer pleide å være ekstremt tomme, men takket være en rekke oppdaterin­ger er det massevis av liv under overflaten i disse dager – noe bra og noe dårlig.

Fisker

dukker opp der det er vann. Det finnes fire hovedtyper: torsk, laks, kulefisk og tropisk fisk. Du får ingen erfaringsp­oeng for å drepe dem, men torsk, laks og kulefisk gir fra seg en utgave av seg selv når de dør. Tropisk fisk gir på sin side alltid fra seg en klovnefisk. Fisker kan fanges i bøtter for å lage en fiskebøtte. Alle fisketyper kan også gi fra seg bein når de dør.

Isbjørner

vil ikke angripe deg med mindre du kommer for nærme ungene deres. Når dette skjer, er det beste å komme seg opp i høyden og unngå vann helt – de svømmer kjempefort! De «spawner» i kalde biomer, inkludert frosne hav. Når de dør, gir de fra seg 1-3 erfaringsp­oeng og enten 0-2 rå torskebite­r eller 0-2 rå laksebiter. Du får ingenting for å drepe isbjørnung­er.

Blekksprut­er

gir fra seg 1-3 erfaringsp­oeng og 1-3 blekkposer (som kan brukes som svart fargestoff). De dukker opp i alle mulige biomer hvor det er vann under havnivået.

Skilpadder

er ekstremt treige på land, men beveger seg nokså raskt i vann. De gir fra seg 1-3 erfaringsp­oeng og 0-2 sjøgressbi­ter når de dør. En babyskilpa­dde gir alltid fra seg en skallbit når den blir voksen, og fem biter kan forvandles til ett skall.

Skilpadder husker alltid hvor de kom fra, og de er ofte byttedyr for andre mober: Zombier, skjeletter, ulver og ozeloter jakter på dem.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway