The End-mober

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

En­der-menn

er en eks­temt van­lig fien­de i The End – de duk­ker opp over­alt der borte. De fin­nes også i mind­re an­tall i bå­de ho­ved­ver­de­nen og Nether, og det­te gjør de til den enes­te mo­ben som fin­nes i samt­li­ge av spil­lets tre di­men­sjo­ner. De er også den enes­te mo­ben som kan flyt­te på blok­ker og ta ska­de av vann (in­klu­dert regn). De gir fra seg fem er­fa­rings­po­eng og 0-1 en­der-per­ler når de dør. De kan ikke ska­des av pil og bue – de tele­por­te­rer bare unna. De ig­no­re­rer tam­me ul­ver og en­hver spil­ler som har et gress­kar på ho­det sitt.

En­der­mi­te

duk­ker av og til opp når du tele­por­te­rer ved hjelp av en en­der-per­le ( om­trent for hver tjuen­de per­le du bru­ker). De duk­ker der­for ofte opp i The End, hvor tele­por­te­ring er den bes­te må­ten å ta seg fram på. De gir ikke fra seg gjenstander, men du får all­tid tre er­fa­rings­po­eng når de dør. En­der-menn går også til an­grep på dis­se skap­nin­ge­ne. De er gans­ke sva­ke, så et par sverd­slag er som re­gel nok for å dre­pe dem.

Shul­ke­re

bor i End-byer, og her for­kler de seg som lil­la blok­ker. De får 20 rust­nings­po­eng når de luk­ker seg igjen, og de vil tele­por­te­re opp­til 17 blok­ker unna når de blir an­gre­pet. De fin­nes også på Peace­ful vans­ke­lig­hets­grad, men der an­gri­per de ikke spil­le­re. Du får fem er­fa­rings­po­eng og 0-1 shul­ker-skall for å dre­pe dem. To sli­ke skall kan slås sam­men med en kis­te for å lage en shul­ker-boks, en gjen­stand som kan bære en rek­ke and­re gjenstander. An­gre­pe­ne de­res på­vir­ker deg med Le­vi­ta­tion-ef­fek­ten – du dør ikke av å fly litt, men fal­let kan fort bli et pro­blem.

Det er ikke mye liv i The End, men det fin­nes en god del mober der – in­gen av dem er til å spø­ke med!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.