Rui­ner

HEM­ME­LIG­HE­TER

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Rui­ner er res­te­ne av lands­byer som (van­lig­vis) har sun­ket un­der vann. De be­står av sand­stein og grå mur­stein, litt av­hen­gig av tem­pe­ra­tu­ren i bio­met de hol­der til i. Av og til fin­ner du også magma­blok­ker i og rundt rui­ne­ne, noe som ty­der på at vul­kansk ak­ti­vi­tet kan ha noe å gjø­re med by­ens un­der­gang.

I til­legg til un­der vann, kan du også fin­ne rui­ner nær stren­der og and­re sjø­om­rå­der.

Du kan fin­ne rui­ner i føl­gen­de bio­mer: hav, kaldt hav, frossent hav, varmt hav, lun­kent hav, dypt hav, dypt og kaldt hav, dypt og frossent hav og dypt og lun­kent hav.

Ho­ved­ver­de­nen hu­ser man­ge mys­tis­ke og mer­ke­li­ge un­der­vanns­struk­tu­rer. Men hva er de, og hvil­ke hem­me­lig­he­ter skju­ler de?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.