Begravde skat­ter

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Dis­se øde­lag­te ski­pe­ne kan være så godt som in­tak­te el­ler helt øde­lag­te når du fin­ner dem. De kan duk­ke opp med man­ge for­skjel­li­ge inn­gan­ger og av og til må du svøm­me litt for å fin­ne vei­en inn. De kan også duk­ke opp inn­lem­met i is­fjell!

På inn­si­den vil du fin­ne opp­til tre skatte­kis­ter som alle har mas­se for­skjel­li­ge gjenstander. Kis­ter fo­ku­se­rer på kart ( kom­pass, bø­ker og tom­me kart), verdi­sa­ker (sma­rag­der, mi­ne­ra­ler og en for­hek­sel­ses­flas­ke) el­ler for­sy­nin­ger ( mat, kull, for­hek­se­de lær­klær og TNT).

Hvor­hen du fin­ner hav, kan du fin­ne skips­vrak. Og hvor­hen du fin­ner skips­vrak, kan du fin­ne skat­ter!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.