Nether-festninger

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Nether-festninger be­står ute­luk­ken­de av Nether-stein, stein som en­ten kom­mer i form av Nether-mur­stein, Nether-gjer­der el­ler Nether-trap­per.

Nether-stein kan craf­tes ved å smel­te Net­her­rack og så set­tes sam­men av spil­le­ren. Du kan også san­ke dis­se stei­ne­ne rett fra fest­nin­ge­ne ved å bru­ke hvil­ken som helst hak­ke. Du kan lage en va­ri­ant av Nether-stein ved å bru­ke Nether-vor­ter i ste­det for Net­her­rack, men det­te blir alt­så ikke det sam­me.

De enes­te struk­tu­re­ne i Nether er di­gre, for­vreng­te slott som går un­der nav­net Nether-festninger. De be­fin­ner seg som re­gel høyt over lava­sjø­ene i om­rå­det, og de er svært po­pu­læ­re blant ster­ke mober.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.