Sig­nal­lys

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

For å lage et sig­nal­lys, tren­ger du minst ni jern-, gull-, sma­ragd- el­ler dia­mant­blok­ker. Du må også craf­te en sig­nal­lys­blokk (3 x ob­si­di­an, 1 x Nether-stjer­ne, 5 x glass­blok­ker). Merk deg at du må vek­ke og be­kjem­pe en wit­her for å få tak i en Nether-stjer­ne, og det er in­gen en­kel opp­ga­ve.

Når du har dis­se gjen­stan­de­ne, kan du lage ditt førs­te sig­nal­lys. Det mins­te er en 3x3 blok­ker stor platt­form med en sig­nal­lys­blokk i midt­en. Det­te ly­set er på nivå én, men du kan ut­vi­de py­ra­mi­den for å lage et lys som er på nivå fire hvis du vil.

Sig­nal­lys må be­fin­ne seg un­der åpen him­mel for å fun­ge­re. Merk deg at du ikke må bru­ke den sam­me blokk­ty­pen, og at ma­te­ria­let du vel­ger ikke har noe å si for ef­fek­ten du får. Når de ak­ti­ve­res, vil sig­nal­ly­set sky­te opp i luf­ten og være syn­lig fra opp­til 170 blok­ker unna.

Sig­nal­lys ser flot­te ut, er hen­di­ge når man skal na­vi­ge­re, gir deg mas­se bo­nu­s­egen­ska­per og er et skik­ke­lig sym­bol på din ny­er­ver­ve­de kunn­skap om alt som kan kry­pe og gå i Mi­necraft!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.