Påske­egg

Minecraft-boken Tips & Triks 4 - - Innhold -

Hvis du bru­ker en navne­lapp for å kal­le en vin­di­ka­tor «John­ny», vil den være fiendt­lig mot alle and­re mober ( uten­om il­la­ge­re). Det­te er en re­fe­ran­se til den gam­le skrekk­fil­men The Shining.

Helt til slutt av­slø­rer vi et par mor­som­me og kule re­fe­ran­ser du kan­skje ikke viss­te fan­tes i spil­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.