CITY PACK

490 Mi­necraft-myn­ter (rundt 30 kr) fra Mi­necraft Sto­re

Minecraft: Byer og byggverk - - Teksturpakker -

Når man skal byg­ge en by, er det na­tur­lig å gå til pak­ken kalt City Tex­tu­re Pack først som sist!

Pak­ken er su­per for å lage byg­nin­ger i man­ge forksjel­li­ge for­mer og ma­te­ria­ler. Du får også su­per­klart glass som nes­ten ser ekte ut når du bru­ker det for å lage sky­skra­pe­re i spil­let.

Mye av det man van­lig­vis fin­ner i Mi­necraft har blitt er­stat­tet med noe helt an­net. Tre­fak­ler er byt­tet ut med kule me­tallys, mens dø­rer og vin­du­er skil­ler seg kraf­tig fra res­ten av byg­nin­gen din.

Det bes­te med City Pack er an­ta­ge­lig mo­be­ne. Lans­by­bo­ere, cre­epe­re og til og med jern­go­le­mer blir ikledd sti­li­ge kles­plagg som pas­ser per­fekt med by­li­vet. De en­der opp med å se ut som bank­an­sat­te el­ler po­liti­folk, og du blir nes­ten litt flau der du sit­ter i py­sjen og spil­ler Mi­necraft fra god­s­to­len.

MI­NECRAFT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.