LIIE’S

Gra­tis nedlasting fra liie101.jim­do.com

Minecraft: Byer og byggverk - - Teksturpakker -

LIIE’S er en flott res­surs­pak­ke for by­byg­ge­re som vil gi byen sin et litt mer tegne­se­rie­ak­tig ut­se­en­de. Det gir byen et friskt preg, som tak­ket være ly­se, sto­re far­ger er ulikt alt an­net i Mi­necraft.

Stein og mur­stein har fått myke teks­tu­rer, litt som om byg­nin­ge­ne be­står av Lego-klos­ser.

Det er ik­ke bare van­li­ge blok­ker som ser an­ner­le­des ut – se bare på lan­ter­ne­ne på skjerm­bil­det un­der. De har fått en kul ef­fekt som ser ut som små glass­bi­ter har smel­tet sam­men.

Lands­by­bo­ere har også fått et nytt ut­se­en­de i LIIE’S. Verk­tøysme­den har for ek­sem­pel en øks på ryg­gen, mens bon­den har en gul­rot i lom­ma.

Helt til slutt vil du også opp­da­ge et helt nytt ut­valg av ma­le­ri­er. Dis­se vil alle være med på å fris­ke opp ut­se­en­det på hu­set ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.