IPADELLERIPHONE

Minecraft: Byer og byggverk - - Lagre Byen Din! -

Den enk­les­te må­ten du kan ta vare på Mi­necraft­ver­de­ne­ne dine på ip­ad el­ler ip­hone er ved å be­nyt­te deg av App­les til­bud om gra­tis sky­lag­ring. Me­die­hu­set gir deg 5 GB med gra­tis lag­ring, som egent­lig er mer enn nok til å ta vare på tu­sen­vis av Mi­necraft­spill.

For å ak­ti­ve­re sky­lag­ring i icloud må du gå til «Set­tings» på dings­en din, for så å vel­ge «Accounts and Pas­swords», «icloud» og så skru på «icloud Back­up» hvis den ik­ke er på fra før av. Du må så tryk­ke på «Stora­ge», «Ma­na­ge Stora­ge», «Back­up» og så nav­net på ap­pa­ra­tet ditt for å vel­ge hvil­ke ap­pli­ka­sjo­ner du vil ta vare på data fra. Velg Mi­necraft.

Hvis du noen­sin­ne mis­ter din ip­ad/ip­hone el­ler tren­ger å ven­de til­ba­ke til fab­rikk­in­stil­lin­ger, kan du nå gjen­opp­ret­te lag­rings­fi­le­ne dine fra icloud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.