FORESLÅTTE BYGG

Minecraft: Byer og byggverk - - Byplanlegging -

Her er noen byg­nings­ty­per du kan­skje vil kom­me til å lage i Mi­necraft-byen din. I ka­pit­tel 4 skal vi vise deg hvor­dan du kan lage fle­re av dis­se byg­nin­ge­ne:

■ Flyplass

■ Akva­ri­um

■ Kunst­gal­le­ri

■ Bank

■ Bus­sta­sjon

■ Kir­ke

■ Retts­sal

■ Fab­rikk

■ Gård

■ Sykehus

■ Bibliotek

■ Herr­skaps­hus

■ Mu­se­um

■ Kon­tor­bygg

■ Park

■ Kraft­verk

■ Feng­sel

■ Of­fent­lig bas­seng

■ Res­tau­rant

■ Sko­le

■ Supermarked

■ Rådhus

■ Togstasjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.