SETT UT SKILT I SPIL­LET

Minecraft: Byer og byggverk - - Byplanlegging -

Når du har plan­lagt byen din på pa­pi­ret (og du er for­nøyd), er det lurt å mar­ke­re ver­de­nen din. Bruk uli­ke leire­blok­ker for å mar­ke­re hvor hver byg­nings­type skal hav­ne på kar­tet (blå kan for ek­sem­pel sym­bo­li­se­re hus). Bruk også skilt som sier hva hvert bygg skal være. Det er kje­de­lig ar­beid, men det vil gjø­re li­vet ditt enk­le­re i leng­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.