SLIK FÅR DU TAK I STRUK­TUR­BLOK­KEN

Minecraft: Byer og byggverk - - Bygging Med Strukturblokker -

Strukturblokker fin­nes ik­ke i det van­li­ge gjen­stands­ut­val­get ditt. I ste­det må du tas­te inn en kom­man­do mens du spil­ler i Crea­ti­ve Mo­de og har «Cheats»al­ter­na­ti­vet ak­ti­vert. Sørg også for at du har plass i in­ven­ta­ret ditt.

For å gi deg selv en struk­tur­blokk må du skri­ve:

/gi­ve @p struc­tu­re_block

Du bur­de nå se struk­tur­blok­ken i in­ven­ta­ret ditt på bun­nen av skjer­men. Det er en svart og lil­la boks som har et kors på hver si­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.