4 LAG FINE LANDEMERKER!

Minecraft: Byer og byggverk - - Last Ned Ferdiglagde Bygninger -

En­hver stor­by med re­spekt for seg selv har ett el­ler fle­re landemerker. Lon­don har Big Ben (som på bil­det), San Fran­cis­co har Gol­den Ga­te Brid­ge og Bar­ce­lo­na Sa­gra­da Fa­mi­lia. For å gjø­re byen din unik, må du fin­ne på noe like stor­sla­gent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.