5 BRUK UNI­KE MOB-HO­DER

Minecraft: Byer og byggverk - - Last Ned Ferdiglagde Bygninger -

Til­pas­se­de mob-ho­der er en litt rar, men kul måte å plas­se­re uni­ke gjen­stan­der – slik som Tv-en, bur­ge­ren og pop­kor­net du ser på bil­det – i ver­de­nen din. Sli­ke ho­der er kun til­gjen­ge­li­ge i Java Edition, og du vil fin­ne tu­sen­vis (og in­struk­sjo­ner) på mi­necraft-heads.com.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.