14 FLY­TER INN I BYEN

Minecraft: Byer og byggverk - - 15 Byggeråd -

Man­ge stor­byer har el­ver, ka­na­ler og bek­ker som fly­ter gjen­nom dem, og det bør selv­føl­ge­lig din by ha også. Ik­ke bare lar det­te deg lage noen skik­ke­lig sti­li­ge broer (se si­de 98), men du kan også byg­ge en rek­ke for­skjel­li­ge bå­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.