12 GRØNT ER SKJØNT!

Minecraft: Byer og byggverk - - 15 Byggeråd -

Selv om man­ge vir­ke­li­ge byer ik­ke har enormt man­ge grøntarealer, er det vik­tig å gi ver­de­nen din et om­rå­de hvor spil­le­re kan slap­pe av og kom­me unna stor­by­ens kjas og mas. For ek­sem­pel kan du set­te trær langs bil­vei­en, mens du også kan bru­ke tid på å byg­ge par­ker og fon­te­ner mel­lom alle sky­skra­per­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.