STRANDEN

Minecraft: Byer og byggverk - - Broville -

Det bes­te med en by i nær­he­ten av ha­vet er mu­lig­he­ten til å lage din helt egne strand­sone. Bro­vil­le­stran­den har en gam­mel­dags tre­bryg­ge hvor du blant an­net kan fin­ne en ty­pisk båt­ut­lei­er. Her vil du fin­ne kis­ter ful­le av bå­ter du kan ta med ut på van­net – en fin de­talj hvis man spil­ler i Sur­vi­val Mo­de og ik­ke har fri til­gang på bå­ter. Strand­møb­le­ne er også fint de­sig­net: Her har vi sol­sen­ger, pa­ra­sol­ler og til og med pik­nikkur­ver (som egent­lig bare er van­li­ge kis­ter).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.