SKIPSHAVN

Minecraft: Byer og byggverk - - Broville -

Alt kan ik­ke være vak­re om­gi­vel­ser i byen. Broville har for ek­sem­pel en egen båt­havn hvor de byg­ger bå­te­ne som brin­ger va­rer inn og ut av byen. På båt­hav­nen fin­ner man også sto­re con­tai­ner-skip og kra­ner som kan løf­te va­re­ne over på land. Det går også et tog­spor inn til havnen – det­te er for at man let­te­re kan frak­te va­rer til og fra by­kjer­nen med tog.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.