VINGÅRDEN

Minecraft: Byer og byggverk - - Sunset Coast -

Her er et kult ek­sem­pel på hvor­dan det kan løn­ne seg å fo­ku­se­re på om­gi­vel­ser. Vi er ik­ke sik­re på om det­te egent­lig er en vin­gård – du vet, ste­det hvor man pluk­ker dru­er som blir til vin – men det ser i hvert fall sånn ut! By­byg­ger­ne har brukt de­ler av gjer­der og løv­blok­ker for å lage vingården, og må­ten det strek­ker seg ned­over skrå­nin­gen på er gans­ke smart gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.