TØRRHAVN

Minecraft: Byer og byggverk - - London 1666 -

Selv for 350 år si­den bruk­te folk tungt ma­ski­ne­ri for å løf­te ting. Dis­se tørr­hav­ne­ne er der skip ble bygd, og de er ful­le av gam­mel­dag­se kra­ner lagd av tre. Legg mer­ke til hvor­dan havnen syn­ker litt ned i bak­ken, noe som i tur lar ar­bei­de­re byg­ge skips­skro­get før de åp­ner por­te­ne og lar van­net bære den ny­byg­de bå­ten av går­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.