BRO­EN

Minecraft: Byer og byggverk - - London 1666 -

Be­røm­te broer er et van­lig skue i man­ge av ver­dens størs­te byer, så hvor­for ik­ke leg­ge til en flott bro i din egen by? Vi els­ker de­talj­rik­dom­men i den­ne Lon­don-bro­en – se bare hvor­dan rekk­ver­ket på top­pen av bro­en er lagd av am­bol­ter! Det er sli­ke geni­a­le løs­nin­ger som skil­ler van­li­ge byggverk fra de vir­ke­lig eks­tra­or­di­næ­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.