STADE

Minecraft: Byer og byggverk - - Future City -

En vak­ker dag vil alle sports­are­na­er se ut som det­te. Kan­skje. På inn­si­den av den sto­re, Ufo-lig­nen­de tin­gen fin­ner du en sports­are­na med masse­vis av sete­ra­der i en di­ger ring rundt ba­nen. Mer­ke­ne på ba­nen er vel­dig rare, så are­na­en er an­ta­ge­lig be­reg­net på en mer­ke­lig frem­tids­idrett. El­ler kan­skje en idretts­gren som kom­mer fra det ytre rom? Hvem vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.